פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 1
133 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
140 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
122 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 5
125 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 2
130 מר
5
6,100 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
117 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 17
123 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
110 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
150 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
140 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 42
110 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 38
120 מר
5
5,850 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
127 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 2
130 מר
5
6,100 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
130 מר
5
6,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
120 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
130 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
125 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
135 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
128 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 38
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 10
120 מר
5
6,500 ₪