פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
140 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 31
220 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 100
100 מר
3
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
148 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
127 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 13
179 מר
5
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
95 מר
3.5
5,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 10
120 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל לוויס 30
55 מר
2.5
3,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
310 מר
5
13,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 29
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 43
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
150 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים
100 מר
3
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 11
55 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
150 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל לוויס
250 מר
8
10,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
128 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
6,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 69
150 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 99
40 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי 4
116 מר
4
6,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
130 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
100 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
200 מר
6
11,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 5
120 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
310 מר
7
11,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
100 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן
310 מר
7
11,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
143 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס מאירי 4
116 מר
4.5
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 36
135 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לאה אמסטר 20
65 מר
2
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן
310 מר
7
11,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
141 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
128 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 37
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
110 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 38
120 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום
127 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 3
110 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 11
4 מר
330 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 69
151 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
60 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 45
15 מר
1
2,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 36
135 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 5
135 מר
5
6,100 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום 4
114 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 108
127 מר
5
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 28
60 מר
1.5
4,250 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 3
110 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 31
220 מר
8
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
105 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
310 מר
7
11,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לאה אמסטר 20
50 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
130 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לאה אמסטר 20
50 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 81
128 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 8 8
106 מר
4
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
137 מר
6
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
6
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
140 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 2
100 מר
3.5
5,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
120 מר
5
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן
310 מר
7
12,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום 6
130 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 8
50 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
120 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
ליאון בלום 4
120 מר
4
5,450 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 12
135 מר
5.5
6,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
150 מר
6
5,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 46
166 מר
6
9,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 45
15 מר
1
2,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 30
116 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
130 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 61
17 מר
1.5
3,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 6
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
לאה אמסטר 24
50 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
220 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה פלד 3
125 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך 5
110 מר
4
100 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100 מר
4
5,250 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 7
120 מר
6
5,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
135 מר
5
5,800 ₪