פתח תקווה אחדות
סיני
120
4
4,500 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1
65
4
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 19
100
4
4,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
100
4
5,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
100
4
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
100
4
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 16
100
4
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
85
4
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
85
4
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 3
75
4
4,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
100
4
4,600 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 3
85
4
4,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 22
70
4
4,300 ₪