פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 17
75 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 23
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 2
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 26
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
65 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
56 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן 1
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 31
72 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 7
70 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
70 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 3
50 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 2
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 24
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 26
65 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 8
60 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 28
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 28
50 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 40
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 12
73 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
71 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
60 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 19
85 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
70 מר
3
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
85 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 36
84 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 23
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 2
75 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
85 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 7
75 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 11
80 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 19
85 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 7
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
85 מר
3
3,450 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 39
65 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
66 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 8
95 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 3
75 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
66 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 18
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
47 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 33
70 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 15
68 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 4
63 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 12
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 27
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 14
75 מר
3
3,600 ₪