פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
60 מר
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 5
50 מר
2.5
2,800 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 100
35 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 5
50 מר
2.5
2,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 43
65 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
58 מר
2.5
3,400 ₪