פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 6
120 מר
5.5
4,900 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 20
93 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 18
85 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 12
100 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 16
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 16
90 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
42 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 20
50 מר
3
4,300 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
58 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
75 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 18 18
85 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 6
40 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 2
75 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 7
35 מר
2
2,600 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 5
50 מר
2.5
2,800 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 83
65 מר
2.5
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 28
68 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 75
70 מר
3
4,150 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 22
70 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
85 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
נוביק
60 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
60 מר
3
2,950 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 22
70 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 21
70 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 43
65 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 29
130 מר
4.5
5,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 5
50 מר
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 26
60 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
זמנהוף 11
84 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 40
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 13
50 מר
2
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
70 מר
4
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 24
80 מר
3
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1
62 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 7
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 28
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 17
80 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 45
20 מר
1
2,400 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 21
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
1 מר
1
2,100 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 40
80 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 10
100 מר
1
1,300 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
42 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יאנוש קורצ'אק 22
70 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 26
65 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 26
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 47
250 מר
4
5,300 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
58 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 28
65 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
אילת 1
35 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 20
93 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1
55 מר
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 28
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 34
75 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 5
48 מר
2.5
3,800 ₪
פתח תקווה אחדות
יניב
60 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יניב
155 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אופיר 6
45 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 12
100 מר
4
6,100 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
החמישה 7
35 מר
2.5
2,800 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
42 מר
2
פתח תקווה אחדות
סיני 2
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 11
35 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
60 מר
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 23
70 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 2
70 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
120 מר
5
5,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 19
69 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 7
35 מר
2
2,600 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 2
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1
50 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 3
46 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 6
50 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 28
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 17
75 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 6
70 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 12
100 מר
4
6,100 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 12
69 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 23
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
60 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 14
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
65 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
56 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה אחדות
אז"ר 7
35 מר
2
2,600 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 31
72 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 37
125 מר
5
5,250 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
70 מר
2
3,950 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 48
80 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 73
60 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 6
55 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 3
100 מר
4
4,000 ₪