פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
140 מר
6
6,750 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
230 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג
6
3,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 4
147 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 3
137 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 3
137 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
147 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 16
110 מר
6
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 4
132 מר
6
7,200 ₪