פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
57
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
55
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 6
60
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
60
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
75
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 30
60
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
50
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ירושלים 11
60
3
פתח תקווה יוספטל
יבנה 14
70
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
64
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 3
60
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
55
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
51
3
4,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
80
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
70
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 21
66
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
85
3
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
70
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
70
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 12
70
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
65
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 1
72
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
18
3
5,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
65
3
3,350 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
60
3
3,350 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
60
3
3,400 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
110
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
55
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
75
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 12
60
3
2,950 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
70
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
60
3
3,400 ₪
פתח תקווה יוספטל
ירושלים 32
70
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 16
70
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
60
3
3,000 ₪