פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
50 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
70 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
50 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
55 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 3
75 מר
3
100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
70 מר
3
2,950 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 1
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
50 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 35
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 10
70 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 4
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 24
75 מר
3
2,950 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
65 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 14
65 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 140
55 מר
3
2,490 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
55 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג 5
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 5 5
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
50 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 15
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 1
1 מר
3
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
75 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
70 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
67 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
55 מר
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 10
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
65 מר
3
2,850 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
75 מר
3
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
50 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 30
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
60 מר
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 2
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
55 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 16
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
64 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
65 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
50 מר
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 1
50 מר
3
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
75 מר
3
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
75 מר
3
3,000 ₪