פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60
2.5
2,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 11
50
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
75
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
51
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
58
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 1
55
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
55
2.5
2,750 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
50
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
44
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 10
50
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
50
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55
2.5
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 11
53
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
64
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60
2.5
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
55
2.5
2,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55
2.5
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 5
52
2.5
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55
2.5
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 3
55
2.5
2,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 9
70
2.5
3,500 ₪