פתח תקווה יוספטל
ברנר
70 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
125 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
230 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 5
60 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 4
147 מר
6
6,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
55 מר
2.5
2,750 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא
185 מר
7
7,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 24
40 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
50 מר
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
75 מר
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
65 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
44 מר
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
140 מר
6
6,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג
6
3,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
85 מר
3
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
70 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 5
65 מר
3.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
70 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70 מר
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 18
90 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 30
100 מר
4.5
4,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 12
70 מר
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 4
110 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 24
35 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 3
137 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
65 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
65 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 1
72 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
130 מר
5
6,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
18 מר
3
5,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 24
60 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
110 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
115 מר
4
5,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
65 מר
3
3,350 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
1.5
2,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
125 מר
5
4,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
80 מר
4
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 10
50 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
60 מר
3
3,350 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
132 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145 מר
6
6,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 18
110 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 4
80 מר
4
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 3
137 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
50 מר
2.5
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
1.5
2,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
110 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
56 מר
3.5
3,150 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55 מר
2.5
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
30 מר
1.5
2,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
55 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
100 מר
4
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
75 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 12
60 מר
3
2,950 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
2
2,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
100 מר
4
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
25 מר
1
2,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 12
70 מר
3
3,250 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
60 מר
3
3,150 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 4
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
60 מר
2
2,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
הותיקים 1
650 מר
7
6,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
100 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת שיקגו 2
80 מר
1
12,345 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 11
53 מר
2.5
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
100 מר
3.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
96 מר
4
3,600 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 5 5
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 8 8
100 מר
3.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 12
90 מר
4
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
2
2,350 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
70 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90 מר
3
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
50 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 5
95 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
64 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
20 מר
1
2,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
65 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 28
55 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
55 מר
3
2,850 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
70 מר
3
3,650 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 4
90 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
70 מר
3
3,000 ₪