פתח תקווה יוספטל
יבנה 3
137 מר
6
7,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 3
55 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
50 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
64 מר
2.5
3,750 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 28
55 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 14
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
18 מר
3
5,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
70 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60 מר
2.5
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
100 מר
4
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
40 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר
30 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 3
73 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
55 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג
6
4,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 5 5
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
55 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
100 מר
3.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
85 מר
4
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90 מר
3
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
100 מר
4
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 16
100 מר
6
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 20
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 26
45 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 24
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
1
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
60 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 18
90 מר
4
4,750 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
50 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
54 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
70 מר
3
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
100 מר
3.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 6
59 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 19
50 מר
2
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
50 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 19
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 12
380 מר
5.5
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 3
85 מר
2.5
פתח תקווה יוספטל
מסריק 17
57 מר
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 21
64 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 30
74 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 16 16
40 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 6
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
60 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 7
50 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 12
80 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
50 מר
3
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
50 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 1
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 16
70 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 4
55 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
50 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 6
68 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
70 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
50 מר
2.5
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 18
85 מר
4
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
57 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
הותיקים 15
60 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
70 מר
3
2,950 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 26
45 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 10
70 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 24
55 מר
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 18
79 מר
4
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 35
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 30
80 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
50 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 4
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 22
60 מר
3.5
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
45 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
65 מר
3
2,800 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 34
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 14
65 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 140
55 מר
3
2,490 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
55 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 5 5
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 8
55 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
50 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 15
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
3
3,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
50 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
75 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 22
35 מר
2
2,500 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 1
125 מר
5
4,800 ₪