פתח תקווה נווה עוז
דגניה
140 מר
5
6,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
143 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 12
250 מר
8
10,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 100
60 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
180 מר
4
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 63
40 מר
1
3,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 14
22 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
רפאל רייס 5
50 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר 17
50 מר
2
3,550 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 10
250 מר
6
11,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אבא ברדיצ'ב 39
35 מר
1
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין 10
35 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 5
83 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 7
75 מר
3
4,100 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי
50 מר
12
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן
250 מר
12
17,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קניון פתח תקווה
300 מר
12
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 2
55 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
150 מר
5
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
190 מר
5
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
148 מר
5
8,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב 88
25 מר
1
3,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת
60 מר
2.5
4,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
צבי בן יעקב
100 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 39
90 מר
3
4,300 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 99
75 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול 31
60 מר
3
5,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 2
70 מר
3
5,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין 10
40 מר
2
4,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 5
95 מר
3
4,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים 8
40 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס 12
45 מר
1.5
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 999
67 מר
2
3,750 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 7
70 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 29
60 מר
2
3,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
155 מר
5
6,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב 30
35 מר
2
3,250 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרדכי מירקין
176 מר
6
8,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה 33
50 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזית 19
20 מר
1
2,150 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 6
35 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
250 מר
4
8,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים 6
50 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 24
55 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
140 מר
4
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 47
40 מר
2
3,400 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הדקל 15
69 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
135 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
רפאל רייס 11
50 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 4
30 מר
1
2,700 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 6
60 מר
2
4,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה 15
45 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
145 מר
5
6,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 3
30 מר
1.5
3,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 53
58 מר
2
3,400 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קרב אל עלמין 5
45 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 10
30 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי 6
60 מר
2.5
3,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 13
48 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה 23
60 מר
2
3,350 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
300 מר
4
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן 15
45 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 21
60 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 61
55 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
145 מר
6
6,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 28
60 מר
2.5
פתח תקווה נווה עוז
עמיחי פאגלין 8
40 מר
1
3,250 ₪
פתח תקווה נווה עוז
המשוררת זלדה 7
50 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 53
30 מר
1
2,800 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
330 מר
3
6,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 63
45 מר
1
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
5,900 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
140 מר
5
7,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 10
35 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 14
23 מר
2
פתח תקווה נווה עוז
האביב 23
45 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
המשוררת זלדה 9
50 מר
2
2,950 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
300 מר
5
8,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 39
100 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
35 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 15
87 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
רפאל רייס 9
35 מר
1
3,400 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 20
45 מר
1.5
3,300 ₪
פתח תקווה נווה עוז
רפאל רייס 14
100 מר
3
5,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אבא ברדיצ'ב 13
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חייקה גרוסמן 1
50 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 28
80 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
140 מר
5
6,400 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קרב אל עלמין 5
40 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אבא ברדיצ'ב 25
80 מר
2
4,300 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אמיר גלבוע 2
65 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר זייד 20
110 מר
3
5,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה 7
38 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים 16
50 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אבא ברדיצ'ב 1
40 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 57
60 מר
2
3,800 ₪