פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 13
118 מר
4
6,300 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
4
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 94 94
94 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 21
118 מר
4
6,200 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11 11
92 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
104 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 8 8
96 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
95 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 28
85 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה תקומה
קארו
4
4,000 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר 13
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 28 28
4
4,300 ₪