פתח תקווה תקומה
גרשון אגרון
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
80 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 17 17
62 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 12
75 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 2
50 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 17
75 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 12 12
75 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 12
71 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע חנקין 10 10
80 מר
3
3,500 ₪