פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
110 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
90 מר
4
6,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
80 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
100 מר
4
3,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 16
107 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 22
98 מר
4
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 19
92 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 4
80 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
107 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 16
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
85 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 2
85 מר
4
4,550 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
טרומפלדור 24
90 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 6
105 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
83 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 2
85 מר
4
4,450 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 30
120 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 21
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
77 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 24
80 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 19
75 מר
4
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
75 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' טור 22
100 מר
4
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
93 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 19
75 מר
4
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 1
76 מר
4
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 21
105 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 24
80 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
4
4,650 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 9
90 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 13
87 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 9
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 13
97 מר
4
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
4
1,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 6
115 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 9
118 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 19
75 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 4
110 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 4
100 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 14
83 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 16
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 4
95 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 16
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 1 1
4
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
100 מר
4
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
90 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 7
90 מר
4
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 44
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
110 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
85 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 26
65 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
האחים בן עזר 4
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 21
90 מר
4
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 44
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
85 מר
4
3,500 ₪