פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
95 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
83 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 9
65 מר
3.5
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 8
90 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 28
75 מר
3.5
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד
80 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
85 מר
3.5
4,150 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
77 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
84 מר
3.5
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 2
80 מר
3.5
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג 4
90 מר
3.5
5,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 33
85 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
93 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 1
90 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
86 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 18
85 מר
3.5
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
60 מר
3.5
3,350 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
טרומפלדור 22
70 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 28
90 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 2
80 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי 3
76 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
85 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
80 מר
3.5
4,150 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
80 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 18
67 מר
3.5
4,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
60 מר
3.5
4,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 28
75 מר
3.5
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
95 מר
3.5
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
78 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 14
85 מר
3.5
4,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 6
90 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
90 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הלילך 4
80 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 20
80 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
60 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
84 מר
3.5