פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
90 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 3
70 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
טרומפלדור 22
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 8
60 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
80 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 4
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז 4
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 3
65 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 4
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
טרומפלדור 22
60 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 50
70 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 4
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 6
55 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
65 מר
3
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
60 מר
3
2,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
60 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
60 מר
3
2,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 46
68 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 31
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 5
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מאפו 11
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 7
60 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 13
75 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 7
60 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 50 50
70 מר
3
3,350 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 8
60 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 4
80 מר
3
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי
89 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
65 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7 7
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 4
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן 3
50 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר
100 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7 7
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 8
60 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 7
50 מר
3
3,950 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 21
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 1
70 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
65 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 28
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 10
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
טרומפלדור 22
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מאפו
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז 3
90 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 17
60 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 24
68 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 3
85 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 4
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
80 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 3
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 17 17
60 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 26
65 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
65 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 44
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 52
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 42
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 2
60 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 19
60 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 8
60 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 1
60 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 4
60 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
75 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
85 מר
3
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז 5
60 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מאפו
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 28 28
55 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 28 28
55 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קדיש לוז
68 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 5
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
80 מר
3
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 3
75 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 3
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 4
50 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 10
55 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 5
65 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 5
54 מר
3
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 21
55 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 22 22
90 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 22
1 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 3
74 מר
3
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 40
62 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 29
75 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 42
60 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 9
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 7
70 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 42 42
60 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
60 מר
3
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 4
49 מר
3
3,750 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 22
60 מר
3
3,100 ₪