פתח תקווה רמות ורבר
מאפו 11
40 מר
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
90 מר
2
3,000 ₪