פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג
90 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
50 מר
2
4,500 ₪