פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
45 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 26
45 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 26
65 מר
2
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 22
30 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
27 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 19
65 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
27 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 6
40 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 10
30 מר
2
2,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
64 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 17
50 מר
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 11
55 מר
2
3,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 29
40 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
60 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
64 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
57 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 21
65 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
57 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
65 מר
2
3,400 ₪