פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 15
50
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
60
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 1
50
2
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 23
45
2
3,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 8
50
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 28
55
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצפצפה 1
40
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
50
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 26
45
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 1
68
2
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
45
2
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 22
30
2
2,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
40
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
35
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 5
50
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 11
57
2
3,250 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
60
2
3,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 3
50
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
56
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרוג 1
50
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 11
60
2
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 17
45
2
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 29
45
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 10
34
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 6
50
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
50
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 22
65
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' טור 1
45
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
45
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
45
2
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
50
2
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 22
45
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
40
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
50
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 26
45
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 1
50
2
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 2
30
2
2,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 23
38
2
3,150 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח 5
56
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 28
60
2
2,950 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יפרח
56
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 1
50
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מאפו 11
40
2
3,400 ₪