פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 22
88 מר
3
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13
80 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
110 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי
82 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 16
85 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 16
85 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 3
90 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
האחים בן עזר 15
120 מר
4.5
5,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
85 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 19
75 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
60 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
45 מר
1.5
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
65 מר
3
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
83 מר
1.5
2,950 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
60 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
83 מר
1
2,950 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 11
40 מר
1.5
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
77 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 20
135 מר
2.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 4
60 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי 23
60 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 5
90 מר
4.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 10
80 מר
3
5,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 11
60 מר
2
2,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 18
90 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
70 מר
3
2,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פיכמן 1
50 מר
2
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 50
70 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הרצפלד 5
90 מר
4.5
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 2
75 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
50 מר
2
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 2
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 46
670 מר
3
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 10
100 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
107 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
80 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון 8
50 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 5
70 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 6
50 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
90 מר
4
6,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
83 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
75 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 20
75 מר
2.5
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים
95 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 16
75 מר
2.5
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
90 מר
3.5
4,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הלילך 4
80 מר
4.5
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
100 מר
3
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
75 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 48
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' טור 1
45 מר
2
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
100 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 4
92 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
120 מר
5
5,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 4
72 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
63 מר
2.5
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 3
75 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון
1
1,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 26
50 מר
3
3,450 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג 1
95 מר
4.5
5,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דפנה
75 מר
3
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
80 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 22
65 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 10
34 מר
2
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
85 מר
3.5
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 6
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים 9
65 מר
3.5
3,700 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
90 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 3
80 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 18
70 מר
3
3,900 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
60 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
גייסות השריון
80 מר
4.5
4,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
45 מר
2
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
80 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 40
62 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 1
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יל"ג 3
125 מר
1
2,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 8
96 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
70 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 22
98 מר
4
3,400 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 2
60 מר
3
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 19
40 מר
1.5
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
100 מר
4
3,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 1
50 מר
1
2,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 41
330 מר
6
8,500 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
45 מר
2
2,850 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יצחק שדה 4
70 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורני שלום 3
107 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 22
85 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 13 13
96 מר
4.5
4,600 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 19
92 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 4
80 מר
4
4,500 ₪