פתח תקווה שעריה
הנביאים
52 מר
3
3,300 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה 8
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 45
80 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
46 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה שעריה
התחייה 8
60 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
80 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה שעריה
רות 16
70 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
80 מר
3
4,600 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 26
50 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
75 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 45
100 מר
3
6,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חגי 26
50 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק 5
70 מר
3
3,800 ₪
פתח תקווה שעריה
חגי 26
50 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 8
75 מר
3
3,400 ₪
פתח תקווה שעריה
מיכה
70 מר
3
4,000 ₪
פתח תקווה שעריה
שולמית 13
75 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה שעריה
משה דובדבני 17
80 מר
3
4,900 ₪
פתח תקווה שעריה
מוריה 29
70 מר
3
פתח תקווה שעריה
השופטים 16
65 מר
3
3,600 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 55
90 מר
3
5,000 ₪
פתח תקווה שעריה
קהילת פינסק
65 מר
3
3,200 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש 21
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 44 44
65 מר
3
3,700 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים
3
3,400 ₪
פתח תקווה שעריה
דוד רזיאל 33
60 מר
3
פתח תקווה שעריה
מוריה 29
60 מר
3
פתח תקווה שעריה
לח"י 3
65 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה שעריה
בריגדיר קיש
55 מר
3
3,000 ₪
פתח תקווה שעריה
חכמי ישראל
70 מר
3
4,700 ₪