פתח תקווה שעריה
המלכים 3
24 מר
1.5
2,500 ₪
פתח תקווה שעריה
צפניה 1
40 מר
1.5
2,700 ₪
פתח תקווה שעריה
מלאכי 12
25 מר
1.5
2,300 ₪