פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז 7
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הוז דב
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ 34
120 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 70
120 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז 7
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 8
100 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגיטו
110 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
90 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 37
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 9
105 מר
4
3,950 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
120 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים 5
115 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 58
120 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 1
90 מר
4
3,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 19
110 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 1
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 46
110 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב 4
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 7
90 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 14
120 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ 32 32
115 מר
4
5,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 42
90 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 48
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 40
85 מר
4
4,650 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 27
98 מר
4
3,950 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 13
95 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגיטו
110 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 24
100 מר
4
4,950 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 9
95 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 27 27
98 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
100 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 17
97 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 14
93 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 8
120 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 27
100 מר
4
4,650 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב יהושע
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 19
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ 30
90 מר
4
5,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 12
95 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
117 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 30
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 14
95 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 7
96 מר
4
4,750 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 14
93 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 40
90 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 7
96 מר
4
4,750 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 24
110 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 26
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים 00
120 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 23
110 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 58
100 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 8
120 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 42
90 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 27
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 48
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 19
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב 4
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ברטונוב 20
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 8
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
95 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 13
95 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים
100 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
טרומפלדור 64
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הרב וולף
89 מר
4
4,700 ₪