פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 74
90 מר
2
4,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מוסטובוי 5
45 מר
2
3,800 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 13
60 מר
2
4,500 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
45 מר
2
3,200 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שטרן 80
40 מר
2
3,650 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
ליסין 3
35 מר
2
3,600 ₪