פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 83
120 מר
5
6,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 41
111 מר
5
5,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
5
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
115 מר
5
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 12
130 מר
5
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
114 מר
5
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 49
120 מר
5
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד
140 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 7
114 מר
5
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 30
100 מר
5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
135 מר
5
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 62
130 מר
5
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 13
135 מר
5
8,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנדלסון 11
130 מר
5
5,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
118 מר
5
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
132 מר
5
4,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
130 מר
5
6,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 13
140 מר
5
5,600 ₪