פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 122
80 מר
4
3,850 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 28
95 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הכרם
95 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 28
94 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 5
105 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
110 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 5
120 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 6
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
112 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 43
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
115 מר
4
4,950 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 13
95 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 14
110 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 1
120 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 37
95 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
95 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 18
90 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק''ל 37 37
95 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 16
82 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 7
107 מר
4
6,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 4
95 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
110 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 122
110 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
100 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 34
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 8
87 מר
4
4,250 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 34
120 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 18
100 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
98 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 18
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 11
110 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 35
100 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פסקל 6
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
90 מר
4
3,700 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 44
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 200
94 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 16
91 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
95 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 127
90 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 50
120 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
100 מר
4
3,950 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 1000
100 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 70
110 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מאירוב 3
110 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
95 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 34
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 46
102 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 43
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 59
100 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 9
100 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 65
110 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
4,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 35
130 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
80 מר
4
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון 1
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 4
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחים יפה
110 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
וולפסון דוד
92 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 23
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 7
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 23
90 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 28 28
94 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
110 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 38
100 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 53 53
82 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 53
82 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מאירוב 3
110 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
120 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר 6
80 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 115
110 מר
4
3,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 25
120 מר
4
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 151
120 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 59
120 מר
4
3,950 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 21
120 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 91
105 מר
4
3,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
90 מר
4
4,850 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 15
96 מר
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון 48
120 מר
4
4,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
100 מר
4
4,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברנדה זאב
4
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 28
95 מר
4
4,650 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 33
100 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
100 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 8
87 מר
4
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
90 מר
4
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
90 מר
4
5,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
4
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 23
100 מר
4
4,700 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
120 מר
4
4,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 8 8
100 מר
4
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 44
96 מר
4
4,700 ₪