פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 17
90 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 33
85 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 63
85 מר
3.5
3,750 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
100 מר
3.5
3,950 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 28
100 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 81
90 מר
3.5
3,950 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 15
66 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ליפה ויניצקי 4
70 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
80 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 74
100 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 47
80 מר
3.5
3,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 49
90 מר
3.5
5,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 7
85 מר
3.5
4,350 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 6
75 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
88 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
85 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
100 מר
3.5
3,800 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 27
88 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 30
100 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 63
83 מר
3.5
3,750 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה 12
95 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 31
80 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 19
95 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 19 19
95 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
90 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 6
110 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 11
70 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
115 מר
3.5
4,350 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 12
68 מר
3.5
3,350 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 33
110 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 6
120 מר
3.5
4,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 47
100 מר
3.5
4,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
80 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
החצב 3
85 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 3
63 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 3
70 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 109
85 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
80 מר
3.5
4,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מאירוב 4
85 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
90 מר
3.5
3,750 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 18
81 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
100 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 74 74
100 מר
3.5
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 65
80 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
110 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
96 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 75
73 מר
3.5
3,400 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 33
85 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 33
85 מר
3.5
4,300 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 17 17
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 13
95 מר
3.5
4,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
100 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 114
80 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
החצב
85 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 29
75 מר
3.5
4,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 18
85 מר
3.5
3,900 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 109
88 מר
3.5
3,600 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
50 מר
3.5
3,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב אהרונסון
110 מר
3.5
4,300 ₪