קצרין
 
60 מר
3
2,800 ₪
קצרין
טיילת נווה
80 מר
3
2,200 ₪
קצרין
טיילת בתרא
60 מר
3
3,100 ₪
קצרין
ארבל 5
70 מר
3
2,500 ₪
קצרין
 
65 מר
3
2,000 ₪
קצרין
טיילת גמלא
75 מר
3
2,200 ₪
קצרין
טיילת בתרא
75 מר
3
2,500 ₪
קצרין
אורחה 1
80 מר
3
2,550 ₪
קצרין
 
80 מר
3
3,500 ₪
קצרין
 
70 מר
3
2,500 ₪
קצרין
אדמון 6
70 מר
3
2,400 ₪
קצרין
דולב 12
80 מר
3
3,000 ₪
קצרין
דוברת
76 מר
3
2,500 ₪
קצרין
סער
76 מר
3
2,200 ₪
קצרין
סנונית
80 מר
3
2,400 ₪
קצרין
דוברת
76 מר
3
2,400 ₪
קצרין
יבנאל
76 מר
3
2,500 ₪
קצרין
גילבון 20
80 מר
3
2,500 ₪
קצרין
אודם 8 כניסה:1
75 מר
3
1,800 ₪
קצרין
 
70 מר
3
2,300 ₪
קצרין
טיילת נווה 34
80 מר
3
1,900 ₪
קצרין
כינרות 51
70 מר
3
2,700 ₪
קצרין
סוסיתא 29
300 מר
3
קצרין
אנפה 11
65 מר
3
2,800 ₪
קצרין
סוסיתא
200 מר
3
2,800 ₪
קצרין
סוסיתא 31
200 מר
3
2,800 ₪
קצרין
 
75 מר
3
2,500 ₪
קצרין
הדודאים 11
80 מר
3
2,500 ₪
קצרין
ארבל 19
70 מר
3
2,500 ₪
קצרין
טיילת גמלא 11
90 מר
3
2,200 ₪
קצרין
יבנאל
90 מר
3
2,700 ₪
קצרין
רימון 41
83 מר
3
2,600 ₪
קצרין
יבנאל
100 מר
3
2,600 ₪
קצרין
ג'ילבון 18
110 מר
3
2,500 ₪
קצרין
 
75 מר
3
100 ₪
קצרין
הדס 26
76 מר
3
2,200 ₪
קצרין
יבניאל 11
80 מר
3
2,500 ₪
קצרין
יבנאל 16
100 מר
3
קצרין
אודם 5
80 מר
3
2,000 ₪
קצרין
גינוסר 23
70 מר
3
3,000 ₪
קצרין
חסידה 9
60 מר
3
2,000 ₪
קצרין
צמח 15
120 מר
3
3,300 ₪
קצרין
שיאון 15
75 מר
3
2,750 ₪
קצרין
 
75 מר
3
2,200 ₪
קצרין
חסידה 99
65 מר
3
2,000 ₪
קצרין
אורחה 1 כניסה:או
80 מר
3
2,550 ₪
קצרין
זוויתן 00
70 מר
3
2,600 ₪
קצרין
סוסיתא 6
60 מר
3
קצרין
שיאון
75 מר
3
2,650 ₪
קצרין
חסידה 99
60 מר
3
2,000 ₪
קצרין
שיאון 15
75 מר
3
2,750 ₪
קצרין
טיילת גמלא 16
80 מר
3
2,400 ₪
קצרין
יבנאל 25
73 מר
3
2,400 ₪
קצרין
חמת 10
62 מר
3
2,500 ₪
קצרין
סער
75 מר
3
2,500 ₪
קצרין
זוויתן 1157
450 מר
3
2,800 ₪
קצרין
הדודאים 1
70 מר
3
2,450 ₪
קצרין
 
70 מר
3
2,000 ₪
קצרין
 
75 מר
3
2,300 ₪
קצרין
יסעור 5
72 מר
3
2,700 ₪
קצרין
יבנאל 6
250 מר
3
2,500 ₪
קצרין
טיילת נווה 9
70 מר
3
1,800 ₪
קצרין
הדודאים 1
65 מר
3
2,500 ₪
קצרין
סוסיתא 1
70 מר
3
2,500 ₪
קצרין
ציפורי 7
76 מר
3
2,500 ₪
קצרין
חוקוק 17
70 מר
3
2,300 ₪