אלישמע
 
150 מר
3
4,600 ₪
אלישמע
 
1000 מר
5
8,500 ₪
אלישמע
הרקפת 41
40 מר
1,500 ₪
אלישמע
 
180 מר
5
8,700 ₪
אלישמע
 
120 מר
3
4,250 ₪
אלישמע
 
70 מר
3,300 ₪
אלישמע
הנרקיס 1
33 מר
2
2,300 ₪
אלישמע
סמטת האקליפטוס 1
30 מר
2
3,000 ₪
אלישמע
הרקפת 1
75 מר
3
5,780 ₪
אלישמע
 
9000 מר
אלישמע
אלישמע
1000 מר
5
8,000 ₪
אלישמע
הורדים 175
220 מר
5
8,700 ₪
אלישמע
הרקפת 144
45 מר
2.5
אלישמע
הורדים 1
65 מר
2
2,800 ₪
אלישמע
 
140 מר
5
7,500 ₪
אלישמע
הורדים 175
65 מר
2.5
3,500 ₪
אלישמע
הכלנית 60
200 מר
5
8,700 ₪
אלישמע
 
70 מר
2
4,500 ₪
אלישמע
הרקפת 159
100 מר
4
4,300 ₪
אלישמע
 
130 מר
4
7,500 ₪
אלישמע
הרקפת 36
70 מר
3
4,000 ₪
אלישמע
הנרקיס 29
56 מר
3
4,500 ₪
אלישמע
הכלנית 1
170 מר
3
4,100 ₪
אלישמע
סמטת הפקאן 1
40 מר
2
3,500 ₪
אלישמע
הרקפת 1111
30 מר
2
2,900 ₪
אלישמע
הורדים 10
60 מר
3
3,900 ₪
אלישמע
סמטת הפקאן 5
18 מר
1
2,200 ₪
אלישמע
הדקל 109
40 מר
2
3,000 ₪
אלישמע
הורדים 1
50 מר
2,500 ₪
אלישמע
סמטת הזית 147
45 מר
2
3,300 ₪
אלישמע
הרקפת 135
90 מר
3
3,800 ₪
אלישמע
הדקל 1
72 מר
2.5
3,500 ₪
אלישמע
הדקל 41
25 מר
1.5
2,100 ₪
אלישמע
 
90 מר
3
3,800 ₪
אלישמע
הורדים 5
125 מר
4
5,900 ₪
אלישמע
הורדים 63
65 מר
2
3,500 ₪
אלישמע
הרקפת 36
70 מר
3
4,000 ₪
אלישמע
הורדים 70
80 מר
4
5,500 ₪
אלישמע
הורדים 125
250 מר
6
8,700 ₪
אלישמע
 
180 מר
3
5,600 ₪
אלישמע
הרקפת 41
50 מר
2
אלישמע
 
140 מר
5
5,800 ₪
אלישמע
הרקפת 00
140 מר
5
אלישמע
הרקפת 169
85 מר
4
3,700 ₪
אלישמע
הכלנית 48
25 מר
1
2,300 ₪
אלישמע
הרקפת 111
30 מר
2
3,000 ₪
אלישמע
הנרקיס 21
120 מר
4.5
6,250 ₪
אלישמע
 
70 מר
2
3,500 ₪