רמת השרון הדר
סוקולוב 38
40 מר
2
3,250 ₪
רמת השרון הדר
אליהו גולומב
50 מר
2
4,500 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
60 מר
2
4,300 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
35 מר
2
3,300 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב 52
40 מר
2
3,150 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
2
5,000 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב 36
30 מר
2
3,614 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב 54
50 מר
2
3,500 ₪
רמת השרון הדר
שדרות ביאליק 42
26 מר
2
3,500 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב 111
35 מר
2
3,500 ₪
רמת השרון הדר
שדרות ביאליק 24
45 מר
2
רמת השרון הדר
שדרות ביאליק 24
45 מר
2
4,200 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב 52
52 מר
2
4,200 ₪
רמת השרון הדר
סוקולוב
38 מר
2
3,350 ₪