הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן 2
5700 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
80 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
70 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 1
90 מר
3
8,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
80 מר
3
9,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
12 מר
3
6,700 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
90 מר
3
11,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן 27
6000 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
10 מר
3
6,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה 39
170 מר
3
7,490 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
68 מר
3
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ניל"י 50
80 מר
3
8,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
90 מר
3
7,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דפנה 16
70 מר
3
6,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
80 מר
3
11,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
90 מר
3
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
החרוב 5
50 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון 35
50 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
70 מר
3
7,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3
10,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גולדה מאיר 104
100 מר
3
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
80 מר
3
8,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
86 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
80 מר
3
6,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
90 מר
3
7,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
80 מר
3
7,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 209
70 מר
3
8,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה 4
70 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
90 מר
3
7,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
העירית 3
70 מר
3
5,950 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
95 מר
3
12,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
60 מר
3
14,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה 12
55 מר
3
5,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
98 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
100 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 34
155 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל 34
70 מר
3
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
100 מר
3
8,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל 30
70 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 42
75 מר
3
6,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 164
60 מר
3
5,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
72 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי 4
70 מר
3
6,400 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 50
65 מר
3
5,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
80 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
העירית 4
70 מר
3
6,400 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
500 מר
3
16,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
70 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
לח"י 6
100 מר
3
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנוריות 25
70 מר
3
6,250 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 38
80 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון 35
65 מר
3
6,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
90 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
90 מר
3
14,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אלכסנדר ינאי
85 מר
3
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
110 מר
3
6,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין 12
90 מר
3
9,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
110 מר
3
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה 55
80 מר
3
4,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח 12
133 מר
3
12,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קלאוזנר 8
130 מר
3
7,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ניל"י 50
80 מר
3
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
100 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הסייפנים
3
4,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 10
90 מר
3
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
80 מר
3
7,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 42
80 מר
3
6,100 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 39
110 מר
3
6,400 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
העירית 3
65 מר
3
6,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל 32
70 מר
3
6,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
88 מר
3
6,990 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 3
90 מר
3
6,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 104
90 מר
3
3,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 42
73 מר
3
6,100 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין 9
60 מר
3
5,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 39
110 מר
3
5,850 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך 104
90 מר
3
3,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנשיא יצחק בן צבי 146
70 מר
3
6,600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים 999
75 מר
3
5,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גולדה מאיר
350 מר
3
5,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קרן היסוד
100 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה 58
130 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זבולון 12
45 מר
3
3,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
90 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל 46
120 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
71 מר
3
6,600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין 22
90 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שז"ר 1
70 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל 83
100 מר
3
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין
70 מר
3
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי 34
155 מר
3
5,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל 1
70 מר
3
7,250 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
450 מר
3
8,600 ₪