הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
120 מר
4
20,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
120 מר
5
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
90 מר
4
7,400 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הארז
120 מר
2
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
50 מר
2
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין
500 מר
5
16,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
120 מר
3.5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
סנפיר
150 מר
4.5
15,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שבט מנשה 18
450 מר
7
42,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
380 מר
4
24,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
135 מר
3.5
11,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהדות הדממה
380 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
גדעון השופט
500 מר
5
11,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
200 מר
4
11,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אסתר ראב 2
130 מר
5
9,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
30 מר
5
9,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אח"י אילת 6
126 מר
4
10,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין
11 מר
4
8,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
500 מר
6
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
500 מר
6
25,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
115 מר
4
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
50 מר
1
7,600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין 3
55 מר
2
7,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3.5
9,380 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
45 מר
2
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
חבצלת השרון 58
600 מר
5
13,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
דוד המלך
65 מר
2.5
3,850 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הארז
110 מר
4
3,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זבולון 12
60 מר
2
6,600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
120 מר
4
14,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
250 מר
6
17,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
120 מר
3.5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
60 מר
2.5
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
70 מר
2
11,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 50
50 מר
2
7,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
1000 מר
5
25,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח 14
160 מר
4
17,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
38 מר
1
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
80 מר
3
8,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקוממיות
360 מר
6
36,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
בזל
430 מר
6
23,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון 2
270 מר
7
32,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
450 מר
5
21,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אליעזר קפלן 2
5700 מר
3
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
בזל
500 מר
5
36,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
1005 מר
10
10,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
400 מר
5
23,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
450 מר
6
23,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
87 מר
2
17,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין 2
155 מר
4
11,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הרצפלד
480 מר
6
18,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
427 מר
6
35,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גדעון השופט
150 מר
5.5
11,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל
600 מר
5
15,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הנרקיסים
400 מר
6
22,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
35 מר
1
150 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין 29
40 מר
2
4,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זוהר טל
600 מר
6
15,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המעפילים
400 מר
5
11,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט 42
50 מר
2
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יהושע בן נון
140 מר
4
15,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
12 מר
3
6,700 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
120 מר
4
11,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
60 מר
2
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
ירמיהו הלפרין
800 מר
10
10,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
178 מר
5
25,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האלון
145 מר
5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
850 מר
4
29,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
יפתח 14
160 מר
4
17,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
30 מר
1
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
1
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
1000 מר
8
27,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המלך יהושפט
230 מר
5.5
14,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
47 מר
2
7,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
קדושי השואה 32
400 מר
6
26,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 1
90 מר
3
8,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
70 מר
3
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפועל
500 מר
8
21,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים 2
60 מר
2
13,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 77
1000 מר
5
35,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
90 מר
2
15,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלונסקי
200 מר
5.5
16,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
1000 מר
5
25,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלווה
500 מר
7
הרצליה הרצליה פיתוח
שער הים
500 מר
4
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
האשל
440 מר
7
54,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
80 מר
3
9,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
58 מר
1
6,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
50 מר
1.5
600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אצ"ל
400 מר
5
26,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
500 מר
6
18,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גלי תכלת
330 מר
6
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה 8
400 מר
6
22,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
היסמין
300 מר
5
24,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום עליכם 16
120 מר
4.5
10,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
20 מר
4
9,250 ₪