הרצליה מרכז
אבן שפרוט
65 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
יגאל ידין 10
100 מר
3
10,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 12
70 מר
3
3,500 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 43
80 מר
3
4,750 ₪
הרצליה מרכז
הס 22
85 מר
3
6,200 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 88
90 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 68
90 מר
3
5,400 ₪
הרצליה מרכז
ברק 4
75 מר
3
4,900 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים 4
80 מר
3
4,600 ₪
הרצליה מרכז
רופין 3
80 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים 6
90 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
80 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
120 מר
3
5,100 ₪
הרצליה מרכז
יוסף קארו
120 מר
3
5,300 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 19
65 מר
3
4,300 ₪
הרצליה מרכז
הגליל 10
70 מר
3
5,200 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
70 מר
3
5,400 ₪
הרצליה מרכז
לכיש
65 מר
3
6,100 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 23
90 מר
3
5,350 ₪
הרצליה מרכז
שרה מלכין 7
80 מר
3
6,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין
90 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
75 מר
3
5,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 25
83 מר
3
5,950 ₪
הרצליה מרכז
הרב מיימון 4
55 מר
3
3,200 ₪
הרצליה מרכז
לכיש
60 מר
3
6,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
70 מר
3
3,500 ₪
הרצליה מרכז
השושנים 10
83 מר
3
5,500 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 17
70 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 40
75 מר
3
5,200 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 20
90 מר
3
5,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן
90 מר
3
5,800 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 6
120 מר
3
8,500 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 22
75 מר
3
575 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב 16
80 מר
3
7,000 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון
90 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 8
80 מר
3
4,900 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 12
90 מר
3
3,500 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב 4
85 מר
3
5,500 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי
85 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב מובשוביץ
60 מר
3
3,800 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 43
95 מר
3
2,200 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 00
60 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
3
4,800 ₪
הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק 27
56 מר
3
3,900 ₪
הרצליה מרכז
ראשון לציון
80 מר
3
4,700 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 12
60 מר
3
3,500 ₪
הרצליה מרכז
אבן עזרא 40
65 מר
3
3,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 27
65 מר
3
4,200 ₪
הרצליה מרכז
שמאי
75 מר
3
4,800 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 45
70 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
החלוץ
70 מר
3
4,900 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם 8
55 מר
3
4,400 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם 4
65 מר
3
4,450 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 39
70 מר
3
4,700 ₪
הרצליה מרכז
הנביאים 6
85 מר
3
4,750 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 30
90 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 40
80 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול 60
60 מר
3
4,200 ₪
הרצליה מרכז
רשב"ם 23
40 מר
3
4,200 ₪
הרצליה מרכז
הפרדסים 5
96 מר
3
5,300 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 24
70 מר
3
4,700 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי 7
72 מר
3
4,650 ₪
הרצליה מרכז
מוהליבר 1
90 מר
3
5,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 25
76 מר
3
5,200 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 47
45 מר
3
4,000 ₪
הרצליה מרכז
שדרות ח"ן 9
50 מר
3
4,200 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 27
52 מר
3
4,350 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט 13
80 מר
3
4,800 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
65 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
רשב"ם 31
62 מר
3
3,800 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 17
80 מר
3
5,200 ₪
הרצליה מרכז
השרון
75 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
רופין 3
100 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
80 מר
3
4,800 ₪
הרצליה מרכז
הגליל 4
80 מר
3
5,400 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 2
180 מר
3
6,500 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 32
75 מר
3
5,300 ₪
הרצליה מרכז
שמאי 6
65 מר
3
4,700 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 7
50 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
רופין 31
80 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
80 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 74
70 מר
3
4,600 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול 3
76 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 10
75 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
יגאל ידין 18
100 מר
3
הרצליה מרכז
הס 5
70 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
רופין 3
80 מר
3
4,500 ₪
הרצליה מרכז
אבן עזרא 40
70 מר
3
5,300 ₪
הרצליה מרכז
אבן גבירול
60 מר
3
4,200 ₪
הרצליה מרכז
חברון 3
70 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 6
97 מר
3
4,850 ₪
הרצליה מרכז
הקוצרים 6
84 מר
3
5,200 ₪
הרצליה מרכז
טשרניחובסקי 17
90 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
הכוזרי 21
70 מר
3
5,000 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 29
60 מר
3
4,970 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 20
67 מר
3
4,800 ₪