הרצליה מרכז
הרב קוק 10
40 מר
2
3,250 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 97
38 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
רשב"ם 9
30 מר
2
2,750 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
35 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 58
50 מר
2
3,650 ₪
הרצליה מרכז
חניון בן גוריון 17
35 מר
2
3,600 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 30
40 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
הס 4
28 מר
2
3,400 ₪
הרצליה מרכז
אנפה 2
35 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 20
35 מר
2
3,200 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם 6
30 מר
2
3,400 ₪
הרצליה מרכז
ש.ז.לוין 8
80 מר
2
3,950 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 27
35 מר
2
3,200 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם 13
40 מר
2
3,000 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם
45 מר
2
3,700 ₪
הרצליה מרכז
חברון 5
40 מר
2
3,700 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 15
32 מר
2
3,100 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 95
40 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
מאיר אריאל 2
70 מר
2
5,000 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 20
35 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 13
34 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
ההגנה 8
40 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
אוסישקין 12
60 מר
2
3,800 ₪
הרצליה מרכז
הרב הלפרין 9
50 מר
2
4,500 ₪
הרצליה מרכז
הגליל 13
1 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
אריה לייב יפה 20
47 מר
2
5,750 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 21
38 מר
2
3,600 ₪
הרצליה מרכז
לנצט 6
40 מר
2
3,800 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
50 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
ההגנה 8
40 מר
2
3,200 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב 13
45 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
אברבנאל 8
55 מר
2
הרצליה מרכז
שדרות ח"ן 5
35 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 97
50 מר
2
4,100 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 15
40 מר
2
3,600 ₪
הרצליה מרכז
הגליל
40 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 17
45 מר
2
3,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 1
45 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
רבנו תם
50 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 1
35 מר
2
3,800 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 15
25 מר
2
3,100 ₪
הרצליה מרכז
רמב"ם 6
35 מר
2
3,400 ₪
הרצליה מרכז
צבי מנדלבלט 11
50 מר
2
3,700 ₪
הרצליה מרכז
הגליל 12
35 מר
2
3,600 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 2
38 מר
2
3,400 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 62
50 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה 20
50 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
תור הזהב 6
35 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 38
35 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 50
50 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
חנקין 4
34 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
הרב מובשוביץ
40 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 51
50 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
הס 26
45 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
סנה 111
55 מר
2
3,750 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן 15
40 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 36
49 מר
2
3,900 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 30
28 מר
2
3,000 ₪
הרצליה מרכז
צבי שפירא
85 מר
2
3,850 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 7
55 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
בן גוריון 30
30 מר
2
3,000 ₪
הרצליה מרכז
קהילת ציון 5
60 מר
2
5,200 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 40
42 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 2
35 מר
2
3,200 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 10
30 מר
2
2,950 ₪
הרצליה מרכז
השרון
60 מר
2
4,700 ₪
הרצליה מרכז
שבזי 6
70 מר
2
3,900 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 48
45 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 30
45 מר
2
4,400 ₪
הרצליה מרכז
הס
45 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
סירקין 27
35 מר
2
3,100 ₪
הרצליה מרכז
הס 4
40 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב
35 מר
2
3,500 ₪
הרצליה מרכז
החנית 6
50 מר
2
3,600 ₪
הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק 20
48 מר
2
3,800 ₪
הרצליה מרכז
אחד העם 42
60 מר
2
4,400 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות 9
55 מר
2
4,500 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 38
225 מר
2
15,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 34
50 מר
2
4,000 ₪
הרצליה מרכז
העצמאות
50 מר
2
4,200 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 37
35 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה 22
55 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 37
35 מר
2
3,300 ₪
הרצליה מרכז
חברון
45 מר
2
3,800 ₪