הרצליה
הרצליה ב'
200 מר
6
24,000 ₪
הרצליה מרכז
נתן אלבז
140 מר
5
15,500 ₪
הרצליה המרינה
העוגן 8
80 מר
3
5,900 ₪
הרצליה מרכז
הבעש"ט
110 מר
4.5
6,600 ₪
הרצליה
מרכז
55 מר
2.5
4,500 ₪
הרצליה מרכז
ראש פינה
75 מר
3
5,300 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
140 מר
5
13,000 ₪
הרצליה
הרצליה הירוקה, נוה עובד
105 מר
4
6,300 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 14
80 מר
2
3,950 ₪
הרצליה הרצליה ב'
נורדאו
220 מר
5
23,900 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
איינשטיין 3
55 מר
2
7,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
30 מר
5
9,500 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 40
40 מר
2.5
4,000 ₪
הרצליה נוה אמירים
התנאים
120 מר
4
6,900 ₪
הרצליה
הנשיא יצחק בן צבי
500 מר
6
30,000 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
65 מר
3
6,500 ₪
הרצליה נוה אמירים
שבטי ישראל
60 מר
3
3,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
120 מר
5
9,000 ₪
הרצליה
הרצליה פיתוח
1000 מר
15,000 ₪
הרצליה נוה עמל
ברל כצנלסון
55 מר
2.5
4,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
טבנקין
130 מר
5
6,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
שלום רוזנפלד
90 מר
4
7,400 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אסתר ראב 2
130 מר
5
9,500 ₪
הרצליה המרינה
יורדי ים
50 מר
2
7,800 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
111 מר
4
7,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פתח תקווה
40 מר
2
3,200 ₪
הרצליה המרינה
העוגן 8
66 מר
2
8,400 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
140 מר
4.5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה ב'
נורדאו 70
375 מר
6
13,000 ₪
הרצליה
הרצליה ב'
140 מר
5
9,000 ₪
הרצליה
הרצליה פיתוח
420 מר
8
69,000 ₪
הרצליה נוה ישראל
הרב קוק
135 מר
5
6,700 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הפרסה
120 מר
3.5
12,000 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
138 מר
4
11,500 ₪
הרצליה
נוף ים
450 מר
5
15,000 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים
94 מר
4
6,600 ₪
הרצליה נוה עמל
קיבוץ גלויות
300 מר
7
11,000 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין 22
130 מר
4.5
9,200 ₪
הרצליה הרצליה ב'
נורדאו
150 מר
5
9,500 ₪
הרצליה המרינה
העוגן 4
100 מר
3
8,600 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
זבולון 12
60 מר
2
6,600 ₪
הרצליה
שלום רוזנפלד 2
130 מר
5
9,250 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
85 מר
3.5
9,380 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
70 מר
2.5
4,700 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין 22
138 מר
5
12,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס
70 מר
3
4,700 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
פתח תקווה
90 מר
3
4,500 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל
65 מר
2.5
4,800 ₪
הרצליה
דרך משה דיין
180 מר
4
22,000 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין 34
138 מר
5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 93
120 מר
4
14,000 ₪
הרצליה
דרך משה דיין
130 מר
4.5
8,500 ₪
הרצליה המרינה
יורדי ים 1
57 מר
2
8,200 ₪
הרצליה המרינה
הצדף 3
90 מר
3
14,800 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 12
115 מר
4
7,000 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
110 מר
4
9,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
אריק איינשטיין 6
200 מר
4
11,500 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
90 מר
3
6,850 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
גדעון השופט
500 מר
5
11,000 ₪
הרצליה המרינה
הצדף
96 מר
3
11,000 ₪
הרצליה
השונית
120 מר
3.5
17,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בן גוריון
150 מר
6
8,000 ₪
הרצליה נוה אמירים
שבטי ישראל 53
430 מר
7
13,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
50 מר
1
7,600 ₪
הרצליה מרכז
וייצמן
90 מר
4
5,600 ₪
הרצליה מרכז
הנוטרים
200 מר
5
1,740 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הקידמה
500 מר
6
הרצליה המרינה
העוגן
150 מר
4
33,000 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין 22
111 מר
4
7,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
מרבד הקסמים
280 מר
4.5
8,800 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
120 מר
4
7,600 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
הפיוס 10
240 מר
7
14,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
500 מר
6
25,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 99
100 מר
4
6,300 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
115 מר
3
9,500 ₪
הרצליה נווה עובד
מלכי יהודה
110 מר
4
5,500 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
10 מר
3
9,200 ₪
הרצליה
אריק איינשטיין
90 מר
3
6,700 ₪
הרצליה מרכז
יעבץ 8
220 מר
6
9,900 ₪
הרצליה מרכז
מזא"ה 8
145 מר
5
7,400 ₪
הרצליה מרכז
אנפה
130 מר
5
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
הארז
120 מר
2
12,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מודיעין
500 מר
5
16,000 ₪
הרצליה
הרצליה הירוקה, נוה עובד
55 מר
2.5
4,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 60
120 מר
4
20,000 ₪
הרצליה
הרצליה הצעירה
55 מר
2.5
4,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
מדינת היהודים
120 מר
3.5
12,000 ₪
הרצליה הרצליה ב'
היתד 2
65 מר
3
4,650 ₪
הרצליה נוה עמל
פנקס
55 מר
3
4,550 ₪
הרצליה נוה עמל
מורדי הגטאות 56
140 מר
4.5
7,200 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
50 מר
2
6,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים
45 מר
2
6,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
ישראל ישעיהו
230 מר
5
7,200 ₪
הרצליה הרצליה ב'
היתד 2
55 מר
2
4,350 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
וינגייט
380 מר
4
24,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר עצמון
3
4,000 ₪