נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 21
100 מר
4
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
פייר ז'ילבר 25
213 מר
6
8,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 43
75 מר
3
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא 64
70 מר
3
3,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 41
75 מר
3
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא
100 מר
4
4,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק
35 מר
1
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
105 מר
4.5
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 999
65 מר
3
3,650 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 3
140 מר
5
5,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 5
50 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 1
350 מר
6
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 1
65 מר
3
3,350 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 5
67 מר
3
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית 25
450 מר
6
8,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
45 מר
2
2,900 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
40 מר
2
3,100 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 35
32 מר
2.5
3,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 12
50 מר
3
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
100 מר
3.5
4,400 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 12
50 מר
3
3,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 26
39 מר
1.5
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 15
48 מר
3
2,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 41
80 מר
3.5
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
100 מר
4
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא 39
65 מר
1
2,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 12
50 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 23
109 מר
4.5
4,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 15
68 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא
40 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 11
200 מר
5.5
6,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הפרדס 24
45 מר
2
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 11
85 מר
3
3,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק
85 מר
3
3,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 11
230 מר
6
6,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 1
40 מר
3
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
120 מר
4
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
140 מר
4.5
4,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45 45
120 מר
4
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור
50 מר
2
2,650 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 3
60 מר
2
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 16
55 מר
2.5
נתניה פרדס הגדוד
וינסטון צ'רצ'יל 15
60 מר
1.5
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 16
55 מר
2.5
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 1
80 מר
3.5
3,950 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 41
80 מר
3.5
3,100 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מוריה
55 מר
2.5
3,400 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הפרדס 14
400 מר
7
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 41
75 מר
3
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא 46
125 מר
5
4,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 18
70 מר
2.5
3,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית
180 מר
7
8,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 14
40 מר
1
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית
180 מר
5
6,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 10
55 מר
3
3,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
80 מר
3
3,250 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא
80 מר
3
3,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 11
200 מר
6
6,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
צרפת 7
55 מר
2
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא 52
75 מר
3
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 5
4 מר
2
2,900 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מוריה 12
75 מר
3.5
2,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
40 מר
2
2,900 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 35
36 מר
2.5
3,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 23
110 מר
4.5
4,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית 6
70 מר
3
3,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מוריה
140 מר
6
5,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
45 מר
2
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הפרדס 24
55 מר
1.5
2,800 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית
45 מר
2.5
2,900 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית 8
50 מר
2.5
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית
70 מר
3
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 26
165 מר
5
4,400 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 9
60 מר
3
3,150 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 23 23
110 מר
4.5
4,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 26
29 מר
1.5
2,600 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
40 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
התנועה הציונית 1
45 מר
2
2,900 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי טרפון 14
160 מר
7
2,500 ₪
נתניה פרדס הגדוד
רבי עקיבא 56
72 מר
3
4,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מסריק 11
35 מר
2
2,850 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 41
80 מר
3
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 21
100 מר
5
5,100 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור 12
135 מר
5
6,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
פייר ז'ילבר
150 מר
4
830 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 23
110 מר
4.5
4,700 ₪
נתניה פרדס הגדוד
עמק חפר 47
60 מר
3
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
נחום סוקולוב 45
55 מר
2.5
3,300 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הפרדס 6
70 מר
3
2,950 ₪
נתניה פרדס הגדוד
מוריה
60 מר
3
4,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
40 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד 2
48 מר
2
3,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
בלפור
5
6,000 ₪
נתניה פרדס הגדוד
הולנד פרדס הגדוד 2
50 מר
2
3,100 ₪
נתניה פרדס הגדוד
אנטוורפן 00
60 מר
2
3,200 ₪
נתניה פרדס הגדוד
וינסטון צ'רצ'יל 15
65 מר
1.5
2,600 ₪