נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
השחף 9
130 מר
5
5,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 12
80 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרב מכלוף יאנה 1
101 מר
4
4,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
החסידה 15
70 מר
3
2,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 10
80 מר
3
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
השחף 9
125 מר
5
5,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 28
80 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
אסתר המלכה 2
100 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
רות המואביה 1
98 מר
3.5
4,300 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור
95 מר
4
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
החסידה 6
30 מר
1
2,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 16
6 מר
349 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 14
73 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור
90 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה 50
105 מר
4
4,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הזמיר
95 מר
4
4,350 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה 50
110 מר
4
4,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה 50
100 מר
4
5,590 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 4
75 מר
3.5
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר 6
120 מר
5
4,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרב מכלוף יאנה 3
120 מר
4.5
4,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
השחף
125 מר
5
5,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דוכיפת
20 מר
3
3,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 2
95 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר
90 מר
4
4,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 15
1 מר
3
3,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הדרור 31
60 מר
3
3,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 29
72 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,600 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 4
75 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
השחף 2
40 מר
2
3,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
110 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 24
88 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 5
90 מר
4
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור
75 מר
3
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 22
120 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הגוזל 10
80 מר
3
3,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 12
80 מר
3.5
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 4
110 מר
5
5,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דוכיפת 25
35 מר
1
2,400 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הדרור
75 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 16
100 מר
4
4,400 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 50
12 מר
800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
אסתר המלכה 6
81 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 99
90 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 15
70 מר
3
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 10
93 מר
4
4,300 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
השחף 2
40 מר
2
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הזמיר 21
70 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 10
65 מר
2.5
3,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
ההשכלה
250 מר
5
7,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 10
74 מר
3
3,550 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 32
100 מר
4
4,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 32 32
100 מר
4
4,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 32 32
100 מר
4
4,600 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 10
75 מר
3
3,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור
80 מר
3
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
130 מר
5
5,700 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הדרור
150 מר
6
7,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
100 מר
4
4,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
80 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
83 מר
3
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 25
95 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
רות המואביה
95 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 6
120 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הברבור 17
68 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 4
75 מר
3
3,600 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר
86 מר
4
4,500 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
112 מר
4.5
4,850 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
88 מר
3
4,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה 42
110 מר
4
4,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
אסתר המלכה
90 מר
3.5
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,600 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
החסידה
5
5,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
120 מר
4.5
4,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,600 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הדרור
90 מר
3
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
החסידה 11
100 מר
5
5,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
110 מר
4
4,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
משה הלוי לוין
60 מר
2
3,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר
90 מר
4
4,400 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 22
83 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
130 מר
5
5,100 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
רות המואביה 5
94 מר
3
3,900 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 8
75 מר
3
3,800 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הדרור 20
90 מר
3
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
דרך דגניה
100 מר
3
4,170 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום
100 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרב הרטום שמואל 22
83 מר
3
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר 3
89 מר
4
4,200 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הנשר 6
120 מר
5
4,300 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
אסתר המלכה 16
90 מר
3.5
4,300 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 14
100 מר
4
4,000 ₪
נתניה משכנות זבולון וקרית רבין
הרטום 32
100 מר
4
6,500 ₪