חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
151 מר
5
4,150 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
119 מר
5
4,150 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
125 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
150 מר
5
3,900 ₪