חדרה עין הים
אדני פז 44
120
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
130
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
4,700 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 1
130
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
180
5
9,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
18
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
130
5
3,700 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
120
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
124
5
6,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
132
5
5,300 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 1
120
5
3,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
125
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
110
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 1
120
5
3,900 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 1
204
5
7,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
130
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
14
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
4,700 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
125
5
5,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
120
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
10
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124
5
4,600 ₪