חדרה עין הים
הצוקים
270 מר
5
חדרה עין הים
עין גדי 6
220 מר
5
700 ₪