חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
130
5
3,700 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120
5
4,100 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
18
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
124
5
6,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
125
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 1
120
5
3,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
110
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
125
5
5,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
130
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
14
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
4,700 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
120
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
הדודאים 5
120
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
112
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
140
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
10
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130
5
5,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
109
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
111
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
118
5
חדרה עין הים
אדני פז 44
125
5
4,100 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
139
5
4,250 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
125
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
15
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
208
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
16
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
130
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
111
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
130
5
5,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120
5
3,800 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
125
5
4,900 ₪