חדרה עין הים
אדני פז
110 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
123 מר
4
4,500 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
135 מר
4
5,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
132 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
3,800 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 16
120 מר
4
3,700 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
119 מר
4
4,350 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
109 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
106 מר
4
4,250 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
120 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
117 מר
4
3,700 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
119 מר
4
4,250 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
120 מר
4
4,400 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
110 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
120 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
116 מר
4
3,900 ₪