חדרה עין הים
אדני פז
25 מר
1
2,100 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
20 מר
1
1,950 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
25 מר
1
2,600 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
20 מר
1
1,950 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
23 מר
1
2,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
23 מר
1
1,750 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
20 מר
1
2,500 ₪