חדרה עין הים
הקינמון
2
3,500 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
125 מר
5
5,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
25 מר
1
2,100 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
119 מר
5
5,300 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 16
120 מר
4
3,700 ₪
חדרה עין הים
חגווי סלע
180 מר
6
10,500 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
5,200 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
128 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
23 מר
1.5
2,100 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
125 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
20 מר
1
1,950 ₪
חדרה עין הים
עין הים
132 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
125 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 19
60 מר
1.5
3,100 ₪
חדרה עין הים
חגווי סלע 9
60 מר
2
2,800 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
130 מר
5
5,500 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
140 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
122 מר
5
5,100 ₪
חדרה עין הים
הרי בשמים 4
70 מר
2
3,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 12
170 מר
5
8,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
125 מר
5
3,800 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 9
400 מר
6
8,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
119 מר
4
4,350 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
109 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
270 מר
5
חדרה עין הים
אפיקי מים 8
110 מר
2
3,600 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
5,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
106 מר
4
4,250 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
151 מר
5
4,150 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
131 מר
5
חדרה עין הים
הצוקים 14
120 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
119 מר
5
4,150 ₪
חדרה עין הים
עין הים
118 מר
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
25 מר
1
2,600 ₪
חדרה עין הים
הקינמון 7
50 מר
2
חדרה עין הים
אדני פז 46
127 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 23
400 מר
5
10,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
150 מר
5
3,900 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
117 מר
4
3,700 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
110 מר
5
3,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126 מר
4.5
4,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
119 מר
4
4,250 ₪
חדרה עין הים
הקינמון 7
50 מר
2
3,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
125 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 13
210 מר
6.5
7,000 ₪
חדרה עין הים
סמדר 10
50 מר
2
2,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
120 מר
4
4,400 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
110 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
120 מר
5
3,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
125 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126 מר
5
4,450 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
120 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
155 מר
5
55,555,555 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
109 מר
4
4,200 ₪
חדרה עין הים
הרי בשמים 4
70 מר
2
3,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
125 מר
5
4,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
127 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
120 מר
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
הקינמון 5
35 מר
1.5
2,200 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
220 מר
5
700 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
1 מר
5
4,650 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
101 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
117 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
145 מר
5
6,300 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
100 מר
4
4,500 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
141 מר
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
עין הים
380 מר
6
14,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
126 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
חבצלת השרון 7
190 מר
6
10,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
120 מר
4.5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
104 מר
4
3,900 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
130 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
117 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
110 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
140 מר
4
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
115 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
120 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
120 מר
4.5
4,600 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126 מר
4.5
5,100 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
123 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
20 מר
1
1,950 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
130 מר
4.5
4,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
132 מר
4.5
4,000 ₪
חדרה עין הים
הרי בשמים 8
55 מר
2.5
3,500 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
118 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
141 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
5
4,200 ₪