חדרה עין הים
עין הים
140 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
125 מר
5
4,900 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
130 מר
4
7,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
123 מר
3.5
5,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
270 מר
5
חדרה עין הים
עין הים
110 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
חגווי סלע
180 מר
6
10,500 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
116 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם
180 מר
6
8,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
3,800 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
115 מר
4
4,700 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
215 מר
4
חדרה עין הים
אדני פז 42
106 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123 מר
3.5
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
140 מר
4
4,450 ₪
חדרה עין הים
סמדר 10
400 מר
7
5,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
116 מר
5.5
4,300 ₪
חדרה עין הים
עין הים
330 מר
7
10,800 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 1
85 מר
3.5
5,500 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
135 מר
4
5,000 ₪
חדרה עין הים
סמדר 11
60 מר
2
2,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
190 מר
5
9,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
120 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
23 מר
1.5
2,100 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
50 מר
4
7,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
110 מר
4
5,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 8
100 מר
4
3,490 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
130 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
4,100 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 88
156 מר
4.5
6,500 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
4
4,450 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 3
110 מר
4
5,500 ₪
חדרה עין הים
סמדר 9
50 מר
2
2,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
12 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
120 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים 8
1 מר
2
3,900 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 15
650 מר
5
7,500 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
110 מר
4
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 180
116 מר
4
4,200 ₪
חדרה עין הים
עין הים
130 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 15
250 מר
5
7,500 ₪
חדרה עין הים
הקינמון 12
40 מר
2
3,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
120 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
190 מר
6
9,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
119 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 1
100 מר
3
חדרה עין הים
אדני פז 48
110 מר
5
4,600 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
130 מר
3
6,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
120 מר
4
4,200 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
110 מר
4
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
136 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
130 מר
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
140 מר
5
4,700 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
125 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
123 מר
4
4,500 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
129 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
130 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
123 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
120 מר
5
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
4,100 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
110 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
141 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם 12
400 מר
7
8,900 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
120 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
110 מר
4
4,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
25 מר
1
2,100 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 28
40 מר
2
4,100 ₪
חדרה עין הים
הרי בשמים 8
50 מר
2.5
3,300 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
125 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
130 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
130 מר
5
4,300 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
100 מר
4
3,900 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
110 מר
4
4,100 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 28
30 מר
1
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
130 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
עין הים
118 מר
5
4,400 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
121 מר
5
4,700 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
5
5,200 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם 1
75 מר
2.5
3,500 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140 מר
4
4,200 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
4,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
132 מר
5
5,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
136 מר
5
4,500 ₪
חדרה עין הים
הקינמון 12
80 מר
2
3,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
4,800 ₪
חדרה עין הים
עין הים
132 מר
4
4,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110 מר
4
3,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
128 מר
5
5,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 19
60 מר
1.5
3,100 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
122 מר
5
5,100 ₪
חדרה עין הים
חגווי סלע 9
60 מר
2
2,800 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 1
22 מר
1.5
2,300 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123 מר
5
5,000 ₪