חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 91
112 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
130 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א
105 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 72
105 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 57
104 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
אחד העם 29
106 מר
4
3,300 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 57
110 מר
4
3,900 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
117 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים
130 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים
131 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים 6
120 מר
4
4,500 ₪
חדרה מרכז העיר
העלייה הראשונה
120 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
הירדן
100 מר
4
3,700 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 22
140 מר
4
3,800 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 14
110 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 75
110 מר
4
4,100 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 105
85 מר
4
3,000 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 34
120 מר
4
4,300 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 10
100 מר
4
2,800 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים
127 מר
4
3,000 ₪
חדרה מרכז העיר
ז'בוטינסקי 3
110 מר
4
3,100 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א
104 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל
115 מר
4
3,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הירדן 16
112 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 88
117 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
משה סמילנסקי 7
100 מר
4
2,900 ₪
חדרה מרכז העיר
ביאליק 35
130 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה
110 מר
4
3,900 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 75
130 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
אחד העם 10
125 מר
4
3,450 ₪
חדרה מרכז העיר
שמידט 3
121 מר
4
4,300 ₪
חדרה מרכז העיר
ירושלים 35
100 מר
4
3,000 ₪
חדרה מרכז העיר
העלייה הראשונה 3
130 מר
4
3,700 ₪
חדרה מרכז העיר
אחד העם 23
100 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 77
130 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 63
110 מר
4
3,850 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 1
100 מר
4
3,400 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים 84
120 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 14
109 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
הדודאים 3
110 מר
4
4,100 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א
120 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל
112 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 13
115 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
העלייה הראשונה 4
110 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 63
110 מר
4
3,850 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 70
107 מר
4
3,100 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל
110 מר
4
3,900 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 97
100 מר
4
3,300 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
104 מר
4
3,900 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים 98
107 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 14
90 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 97
100 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 70
107 מר
4
3,100 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
100 מר
4
4,300 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 20
154 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 59
98 מר
4
3,000 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
103 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
הדודאים
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
אחד העם 29
110 מר
4
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 77
130 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
ביאליק
105 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 50
100 מר
4
4,400 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 50
109 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 12
122 מר
4
4,500 ₪
חדרה מרכז העיר
הלל יפה 14
110 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
הירדן 10
110 מר
4
3,800 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 12
122 מר
4
4,500 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א
12 מר
4
3,800 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 22
116 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הבנים 11
138 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
ביאליק 1
80 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
ביאליק
100 מר
4
3,300 ₪
חדרה מרכז העיר
שמידט 8
95 מר
4
4,100 ₪
חדרה מרכז העיר
הירדן 10
140 מר
4
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 91
100 מר
4
3,300 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 88
120 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הדודאים 3
110 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות הנשיא וייצמן 73
105 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
הירדן 16
128 מר
4
3,800 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 65
111 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים
105 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
שדרות רוטשילד 6
107 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
הרצל 51
100 מר
4
3,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים 68
116 מר
4
2,800 ₪
חדרה מרכז העיר
הבנים 11
112 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הרברט סמואל 88
344 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
אחד העם 20
120 מר
4
3,400 ₪
חדרה מרכז העיר
ביאליק 53
120 מר
4
3,500 ₪
חדרה מרכז העיר
ז'בוטינסקי 2
113 מר
4
3,100 ₪
חדרה מרכז העיר
הגיבורים 72
120 מר
4
3,100 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 63
120 מר
4
3,600 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א 75
95 מר
4
4,200 ₪
חדרה מרכז העיר
הדודאים 39
106 מר
4
4,000 ₪
חדרה מרכז העיר
תרנ"א
100 מר
4
3,400 ₪