רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
90 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
100 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
88 מר
3
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
70 מר
3
רמת גן הבורסה
המעיין
70 מר
3
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
100 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
87 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
79 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
102 מר
3
11,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
94 מר
3
7,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
115 מר
3
8,300 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
93 מר
3
7,800 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
80 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
102 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
94 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
95 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 11
103 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
ביאליק 113
90 מר
3
4,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
85 מר
3
7,200 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
94 מר
3
9,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
85 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
110 מר
3
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
95 מר
3
8,200 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
5,800 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
105 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 14
101 מר
3
8,500 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
89 מר
3
6,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
79 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16 16
94 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
77 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 16
42 מר
3
3,800 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 3
89 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
צבי 8
90 מר
3
3,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 3
100 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
80 מר
3
9,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
6,100 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 2
88 מר
3
6,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
94 מר
3
7,800 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
102 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
82 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל 14
60 מר
3
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
110 מר
3
9,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
80 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
80 מר
3
6,200 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 6
70 מר
3
4,200 ₪
רמת גן הבורסה
דרך אבא הלל 27
100 מר
3
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
1 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
80 מר
3
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7 7
170 מר
3
9,500 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
80 מר
3
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
95 מר
3
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
90 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל 12
70 מר
3
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
100 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 4
100 מר
3
10,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 5
90 מר
3
6,300 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
80 מר
3
8,100 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
110 מר
3
6,200 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
85 מר
3
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
79 מר
3
8,000 ₪
רמת גן הבורסה
ביאליק 123
80 מר
3
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
85 מר
3
7,600 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
80 מר
3
7,100 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
82 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
24 מר
3
7,200 ₪
רמת גן הבורסה
האחים בז'רנו 12
75 מר
3
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4 כניסה:B
90 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
93 מר
3
8,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 6
79 מר
3
3,200 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 5
90 מר
3
6,300 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
100 מר
3
7,700 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
55 מר
3
4,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
70 מר
3
6,200 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
124 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
100 מר
3
6,900 ₪
רמת גן הבורסה
האחים בז'רנו
55 מר
3
4,000 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
90 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4 כניסה:א
65 מר
3
6,400 ₪
רמת גן הבורסה
המתמיד 20
100 מר
3
4,600 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
85 מר
3
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
האחים בז'רנו
70 מר
3
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
89 מר
3
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
82 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
האחים בז'רנו 8
55 מר
3
5,200 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
60 מר
3
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
105 מר
3
6,800 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
90 מר
3
6,750 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
88 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 2
88 מר
3
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין
88 מר
3
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
המעיין 3
89 מר
3
6,500 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד 4
90 מר
3
6,750 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16 16
82 מר
3
7,000 ₪