רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 5
50 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
50 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 5
50 מר
2
4,700 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
60 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
63 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
60 מר
2
5,300 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
47 מר
2
4,990 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן 14 14
50 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 5
43 מר
2
5,400 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
50 מר
2
5,650 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
52 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
53 מר
2
5,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
60 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
50 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
52 מר
2
6,700 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
55 מר
2
5,300 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
53 מר
2
5,900 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל
40 מר
2
3,800 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
90 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
51 מר
2
5,100 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 5
45 מר
2
5,400 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
67 מר
2
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
65 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
55 מר
2
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
70 מר
2
4,500 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה 20
36 מר
2
3,950 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
68 מר
2
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
70 מר
2
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
87 מר
2
5,400 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 32
33 מר
2
3,600 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 17
50 מר
2
3,800 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל
40 מר
2
4,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
47 מר
2
4,990 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין 5
50 מר
2
4,700 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
63 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
50 מר
2
5,450 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 15
70 מר
2
4,900 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
52 מר
2
5,300 ₪
רמת גן הבורסה
הרקון 11
40 מר
2
3,800 ₪
רמת גן
דרך מנחם בגין 3
63 מר
2
4,900 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן 14 14
50 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן 14 14
50 מר
2
6,300 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
50 מר
2
5,400 ₪
רמת גן הבורסה
גלעד
60 מר
2
10,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
55 מר
2
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
60 מר
2
5,900 ₪
רמת גן הבורסה
דב פרידמן 1 1
64 מר
2
1,750 ₪
רמת גן הבורסה
דב פרידמן 1 1
64 מר
2
3,500 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
50 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
52 מר
2
5,300 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 4
50 מר
2
3,600 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
85 מר
2
6,000 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
50 מר
2
5,800 ₪
רמת גן הבורסה
צבי 8
50 מר
2
4,200 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 13
55 מר
2
4,500 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 13
65 מר
2
5,000 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל 5
36 מר
2
3,100 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
87 מר
2
5,200 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
70 מר
2
5,700 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
45 מר
2
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 13
65 מר
2
5,500 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום 14
50 מר
2
5,100 ₪
רמת גן הבורסה
זיסמן שלום
53 מר
2
5,900 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
70 מר
2
45,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך מנחם בגין
57 מר
2
4,950 ₪