רעננה לב הפארק
רבקה גובר
105 מר
3.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 1
92 מר
3.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 10
100 מר
3.5
5,100 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
103 מר
3.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 1
85 מר
3.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30
90 מר
3.5
4,900 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 3
100 מר
3.5
5,500 ₪