כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול אהבה 18
180 מר
6
8,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול הלפיד
187 מר
6
6,600 ₪